POVINNÉ INFORMACE

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČ: 29071224 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Viktor Hostinský Investments, s.r.o., Okružní 287, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 284 35 095, DIČ: CZ 284 35 095. Společnost VHI je zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 141273 a registrována u ČNB jako Investiční zprostředkovatel pod sp. zn. Sp/2008/12057/570.
Bližší informace získáte zde: http://www.vhi.cz/kontaktni-formular

Pojistné produkty zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. 233966PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Vítovec corp. a.s., Purkyňova 1023/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 26367793, DIČ: CZ 26367793. Společnost Vítovec corp. a.s. je zapsána u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou B 1102. Vítovec corp.a.s. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (014436PM, 021472PA).
Bližší informace získáte zde: http://www.vitovec.cz/povinne-informace

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 29071224 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s., se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, IČO: 26439719, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 7141 vedená u Městského soudu v Praze.
Bližší informace získáte zde: http://www.brokertrust.cz/page/rules

Seznam poradců, prostřednictvím kterých nabízíme zprostředkovávání pojistných produktů, investičních služeb a spotřebitelských úvěrů:

Hlávková Zuzana, Ing. (IČ: 75940531, reg. č. 216122PPZ)
Hůlková Zdeňka (IČ: 45396922, reg. č. 005624PPZ)
Mudrová Radka (IČ: 73690791, reg. č. 013037PPZ)
Papay Vlastimil, Ing. (IČ: 87755742, reg. č. 122423PPZ)
Šefl Pavel (IČ: 74148583, reg. č. 117123PPZ)

K2 Finance s.r.o., Revoluční 503/35, 312 00 Plzeň – Lobzy
Ič: 29071224, Zastoupená: Pavlem Mudrou, jednatelem
zapsaná ve složce C 23285 vedené u Krajského soudu v Plzni
Copyright K2 Finance s.r.o.